Elérhetőségek

Győr és Vidéke Ipartestület

9023 Győr,
Tihanyi Árpád u. 23.
Telefon: +3696313910
E-mail küldése

 

Köszöntő

Szeretettel köszöntöm Önt Győr és Vidéke Ipartestület honlapján.

Győrben és környékén több évszázados múltra tekint vissza az Iparosok és kézművesek története. Szorgalmuk, a mesterség szeretete napjainkig megőrizte ezeket a tradicionális szakmákat, melyeket művelőik az adott kor kihívásainak megfelelően korszerűsítettek, fejlesztettek tovább, megteremtve ezzel az utókor számára fennmaradásuk lehetőségét.

Legújabb kihívásként felvállalták munkájuk során az informatika beépítését mindennapi tevékenységükbe, megragadva annak kommunikációs lehetőségeit.

Az informatika előre törése késztetett bennünket arra, hogy tagjainknak teret biztosítsunk ezen az oldalon keresztül fontos szakmai információk és hírek, szabályok, üzleti lehetőségek feltérképezésére.

Érzékenyen reagálva az Európai határok és lehetőségek változásaira, időszerű, hogy iparos társaink ezen az oldalon megtalálhassák az őket érintő legfontosabb hazai és európai információkat, üzleti lehetőségeket, s közvetlen kapcsolatot találjanak a lakossággal, partnereikkel, a szolgáltatásaik megrendelőivel. Lehetőségük nyílik a gyakorta változó jogszabályi és üzletszabályzatok nyomon követésére egyaránt.

Az oldalunkon teremtjük meg a szolgáltatásainkat kínáló, illetve azokat kereső felek találkozási pontját is.

Célunk, hogy a weboldallal az Ipartestületünk tagjait, a szolgáltatásainkat igénybe vevőket szolgáljuk ki. Látogatóinknak kellemes böngészést kívánunk!

Tisztelettel:
Gricz József elnök


Az Ipartestület feladata

A Győr és Vidéke Ipartestület, mely a rendszerváltást követően, 1990-ben alakult újjá, hagyományaiban az 1884-ben létrejött és sok évtizeden át eredményesen működő Ipartestületek utódjának vallja magát.
Jogi személyiséggel, önkéntes tagsággal rendelkező gazdasági és szakmai érdekképviselet, mely magában tömörít mintegy 200 családi, mikró vállalkozást, hagyományos kézműves kisiparost.

Tagjai – akik Győr várost és a környező 35 települést képviselik – az építő-, fa- és vasipar területén végeznek termék előállító és szolgáltató munkát. A mintegy 50 tevékenységi kör közül is döntően jellemző a kőműves, burkoló, asztalos, ács, tetőfedő, villanyszerelő, szobafestő-mázoló (tapétázó), lakatos, esztergályos, víz-, gáz-, központifűtés-szerelő, bádogos szakmák gyakorlása. A tagság önkéntes alapon működik. A tagsági viszony feltétele egyéni vagy társas vállalkozás megléte, bármely szakmáról legyen is szó.

Ezen iparosoknak, vállalkozásoknak is létkérdés a biztos megélhetés, a jó piaci lehetőség, az export-import tevékenység végzése. Ehhez ad segítséget a Győr városában működő Győr- és Vidéke Ipartestület.

Győr a hármas határ (Ausztria, Szlovákia és Magyarország) közelében, közlekedési csomópontban (autópálya, kikötő, vasúti pályaudvarok, repülőtér), fejlett ipari régióban fekvő város, mely csak néhány kilométerre fekszik a Dunától – Bécs és Budapest között.

A kedvező közlekedési helyzetének köszönhetően – mivel a Bécs-Pozsony-Budapest autópályavonal közepén helyezkedik el – autóval Bécsből ill. Budapestről másfél óra alatt elérhető.
Az ipar és kereskedelem területén a befektetőknek stabil gazdasági körülményeket garantál, jól ötvözve a nyugati technológiát és a helyi sajátosságok adta lehetőségeket.
Győr történelméből és kultúrájából adódóan az Ipartestülethez tartozó tagok kiváló szakmai érzékkel, nagy szakmaszeretettel rendelkeznek, munkájukat a pontosság, megbízhatóság és jó minőség jellemzi.

A Győr és Vidéke Ipartestület – melynek élén társadalmi elnök és függetlenített ügyvezető – szoros kapcsolatot tart a helyi társadalmi szervezetekkel, az állami szervekkel és hatóságokkal.

Tagjai részére az alábbi szolgáltatásokat nyújtja: közgazdasági továbbképzés, jogi képviselet ellátása, szakmai továbbképzés, könyvelés, adótanácsadás, adóbevallás készítése. VÁM- és hitelügyintézés. Országos hálózathoz csatlakozó számítógéprendszere lehetővé teszik külföldi partnerei részére a napi kapcsolattartást, információáramlást.

Feladatainak fontos része a külföldi mikró-, kis- és középüzemekkel, vállalkozásokkal, érdekképviseletekkel való együttműködés, tagjai részére és rajtuk keresztül történő kapcsolatok kiépítése az építőipar, vasipar és faipar egész területén.

Segítséget nyújt, megfelelő hátteret biztosítva- az érdeklődő külföldi partnerei számára – üzleti találkozók, tárgyalások, kiállítások szervezéséhez és lebonyolításához, vegyes vállaltok létrehozásához, a szakmai- és különböző propaganda- és reklámanyagok megfelelő helyre történő eljuttatásához.
Minden hatáskörébe nem tartozó ügyben – térítés ellenében – megfelelő külső szakértői és tanácsadói révén felvilágosítást ad. Sajtónyilvánosságot biztosít.

A környezetében elismert, széleskörű tevékenységet folytató Ipartestület kedvező feltételekkel vár minden érdeklődőt szervezeténél.

Isten áldja a tisztes ipart!
 


Győr és Vidéke Ipartestület alapszabály szerinti céljai és feladatai

Az Ipartestület célja a tagsággal rendelkező iparosság, az egyéni és társas vállalkozások gazdasági és szakmai érdekének képviselete és védelme.

Az Ipartestület feladatai az alapszabály szerint:

 • A tagság szakmai és gazdasági érdekének képviselete és védelme a különféle hatóságoknál és önkormányzatoknál.
 • A hatóságot érintő kérdésekben vélemények feltárása, összefogása, hatóságok, önkormányzatok előtti képviselete.
 • A tagsági érdekek szem előtt tartásával kapcsolattartás különféle szervezetekkel, amelyek az egyéni és társas vállalkozás érdekeit támogatják.
 • Kapcsolattartás külföldi szervezetekkel.
 • Az Ipartestület a tevékenységével összefüggő információval látja el a tagságot, szakmai tanfolyami oktatást szervez.
 • Szervezi tagjai között az együttműködést.
 • Az Ipartestület elősegíti az együttműködést a gazdaság más résztvevői között. Szorgalmazza a gazdasági, üzleti tevékenység fejlesztését.
 • Közreműködik a tagok és alkalmazottak között felmerülő vitás kérdések rendezésében.
 • Segítséget nyújt – kizárólag iparos tagjai elleni - a lakossági, megrendelői panaszok kivizsgálásában és rendezésében.
 • Megfelelő fórumot, ülést biztosít tagjai számára a hatékony érdekképviselet, érdekvédelem céljából.
 • Küldöttgyűlés döntése alapján a célok megvalósítása érdekében szövetségre lép más ipartestületekkel, területi szövetséggel, vagy az Iparosok Országos Szövetségével (IPOSZ).
 • Ipartestület tagdíj fejében biztosítja tagjai számára a jogi tanácsadást, képviseletet, érdekképviseletet.
 • Külön díjazásért biztosítja tagjai részére könyvvezetést, adóbevallást, munkavédelmi és tűzvédelmi tanfolyamot, vizsgát.

A tagsági viszony feltételei és a tagok jogai, kötelezettségei:

 • Önkéntesség alapján tag lehet minden iparos, egyéni és társas vállalkozás, valamint gazdasági társaság tagja, aki: elismeri, támogatja és elősegíti az Ipartestület célját, rendelkezéseit, elvállalt feladatokat
 • vállalja, hogy a tagsági díjat maradéktalanul befizeti
 • az ipartestület tagja választó és minden tisztségre választható
 • Ipartestület működésére és gazdasági tevékenységére vonatkozóan javaslattal, bejelentéssel, észrevétellel és kérdéssel fordulhat az Ipartestület bármely tisztségviselőjéhez.
 • részt vehet az ipartestület szakosztályi rendezvényein
 • igénybe veheti az Ipartestület szociális szolgáltatásait
 • igényt tarthat az ingyenes és önköltséges szolgáltatásokra
 • cégtábláján feltüntetheti ipartestületi tagságát
Győr és Vidéke Ipartestület - Magyar