Alapszabály

Győr és Vidéke Ipartestület alapszabály szerinti céljai és feladatai

Az Ipartestület célja a tagsággal rendelkező iparosság, az egyéni és társas vállalkozások gazdasági és szakmai érdekének képviselete és védelme.

Az Ipartestület feladatai az alapszabály szerint:

 • A tagság szakmai és gazdasági érdekének képviselete és védelme a különféle hatóságoknál és önkormányzatoknál.
 • A hatóságot érintő kérdésekben vélemények feltárása, összefogása, hatóságok, önkormányzatok előtti képviselete.
 • A tagsági érdekek szem előtt tartásával kapcsolattartás különféle szervezetekkel, amelyek az egyéni és társas vállalkozás érdekeit támogatják.
 • Kapcsolattartás külföldi szervezetekkel.
 • Az Ipartestület a tevékenységével összefüggő információval látja el a tagságot, szakmai tanfolyami oktatást szervez.
 • Szervezi tagjai között az együttműködést.
 • Az Ipartestület elősegíti az együttműködést a gazdaság más résztvevői között. Szorgalmazza a gazdasági, üzleti tevékenység fejlesztését.
 • Közreműködik a tagok és alkalmazottak között felmerülő vitás kérdések rendezésében.
 • Segítséget nyújt – kizárólag iparos tagjai elleni - a lakossági, megrendelői panaszok kivizsgálásában és rendezésében.
 • Megfelelő fórumot, ülést biztosít tagjai számára a hatékony érdekképviselet, érdekvédelem céljából.
 • Küldöttgyűlés döntése alapján a célok megvalósítása érdekében szövetségre lép más ipartestületekkel, területi szövetséggel, vagy az Iparosok Országos Szövetségével (IPOSZ).
 • Ipartestület tagdíj fejében biztosítja tagjai számára a jogi tanácsadást, képviseletet, érdekképviseletet.
 • Külön díjazásért biztosítja tagjai részére könyvvezetést, adóbevallást, munkavédelmi és tűzvédelmi tanfolyamot, vizsgát.

A tagsági viszony feltételei és a tagok jogai, kötelezettségei:

 • Önkéntesség alapján tag lehet minden iparos, egyéni és társas vállalkozás, valamint gazdasági társaság tagja, aki: elismeri, támogatja és elősegíti az Ipartestület célját, rendelkezéseit, elvállalt feladatokat
 • vállalja, hogy a tagsági díjat maradéktalanul befizeti
 • az ipartestület tagja választó és minden tisztségre választható
 • Ipartestület működésére és gazdasági tevékenységére vonatkozóan javaslattal, bejelentéssel, észrevétellel és kérdéssel fordulhat az Ipartestület bármely tisztségviselőjéhez.
 • részt vehet az ipartestület szakosztályi rendezvényein
 • igénybe veheti az Ipartestület szociális szolgáltatásait
 • igényt tarthat az ingyenes és önköltséges szolgáltatásokra
 • cégtábláján feltüntetheti ipartestületi tagságát