Előnyök

  • 1. Az ipartestület tagjai számára munkalehetőségek biztosítása
  • 2. Ingyenes jogi tanácsadás
  • 3. Ingyenes szakmai továbbképzések
  • 4. Tagok részére kedvezményes könyvelési szolgáltatás és adótanácsadás
  • 5. Családi és szabadidős rendezvények: családi nap, iparosbál, horgászverseny és sok más

KÜLDÖTT GYŰLÉS 2018. március 29.

Dátum: 2018. június 11. 00:00

Évértékelés a Győr és Vidéke Ipartestületnél

A 2018. mácius 29.-én megtartott Küldött-taggyűlés tapasztalatai

 

Kristály Étterem, Győr

 

 

 

         A meghívott 16 fő küldött közül 10 fő jelent meg a Küldött-gyűlésen,  így a Küldött-gyűlés határozatképes volt (50 %+1fő=9 fő). Sajnos ilyen alacsony részvételi arány mostanában  nem fordult elő  A rendezvényen az IPOSZ részéről sem Németh László elnök úr, sem valamelyik alelnök úr más elfoglaltság végett nem tudott részt venni.

Az Önkormányzat részéről megtisztelt bennünket jelenlétével dr. Lipovits Szilárd jegyző úr, aki beszámolt arról, hogy Győr városában 2018. évtől újabb iparűzési adó mérték csökkentést hajtottak végre (jelenleg 1,6 %), így segítve a vállalkozásokat. Továbbá aggodalmát fejezte ki az egyre fogyó szolgáltató iparosok helyzetével kapcsolatban.

Az Iparos Újság főszerkesztőjének, Fekete Zoltán úrnak, valamint a Kisalföld szerkesztőségének (Somodi Géza főszerkesztő-helyettes úrnak) is megküldtük a rendezvény írásos anyagát, a kitüntetettek listáját és a fotókat, hogy jelentessenek meg cikkeket a lapjaikban. A Kisalföld c. napilapban fotóval együtt ez már megtörtént 2018. április 13.-i (péntek) számban,( Iparos Újságban majd a májusi kiadásban lesz!

Az 5 fő meghívott kitüntetett tagunk közül mind az 5 fő részt vett az ünnepségen.

Gricz József elnök úr ismertette a napirendi pontokat, majd megszavazásra került a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítők személye. Ezt követően megtartottam a beszámolót az Elnökség 2017. évben végzett munkájáról, melyben a gazdasági helyzetről szóló tájékoztató, értékelés, az elmúlt időszak nehézségei és feladatainak meghatározására, jogszabályi ismertető stb. is szerepelt. 3  hozzászólás érkezett: Legler László, Blum József és Falaky Sándor úr részéről, valamint Maloun Tibor tolmácsolta Széchenyi István kőműves hozzászólását, távolléte miatt. A fő téma a szakmunkástanulók foglalkoztatása, a Magyarországon dolgozó külföldi- olcsó- munkaerő hátránya volt.

                                                                          

A kérdésekre és hozzászólásokra  Gricz József elnök úr és Maloun Tibor titkár úr reagált válaszadásában.

 

Ezt követően a 2. sz napirendi pontként meghallgattuk Hujber László FEB elnöke beszámolóját a 2018. március 21.-én megtartott ellenőrzésről.

A küldöttek mindkét napirendi pontot elfogadták és megszavazták.

 

3. sz . napirendi pontként kitüntetések átadására került sor.

 Gricz József az Ipartestület elnöke  az alábbi kitüntetéseket adta át:

 

ARANYKOSZORÚS  MESTERI kitüntető cím:  1 FŐ

 

Dóczy Sándor                       szobafestő, építőipari vállalkozó

 

EZÜSTKOSZORÚS MESTERI kitüntető cím:  1 FŐ

 

Falaky Sándor                      kőműves

 

 

 

 

25 ÉVES JUBILEUMI EZÜSTGYŰRŰ kitüntetés: 2 FŐ

 

 

Páli Béla                               villanyszerelő

 

Kasznár Gyula                      autószerelő

          

 

40 ÉVES JUBILEUMI  ARANYGYŰRŰ kitüntetés: 1  FŐ

 

Muszer László                         kőműves mester

 

 

A rendezvényt vacsorával és kötetlen beszélgetéssel zártuk a helyszínen, a Kristály Étteremben

(17 fő).

 

 

Győr, 2018. április 16.

 

 

                                                                           Maloun Tibor

                                                                                 titkár


vissza a 'Hírek' főoldalra