Előnyök

  • 1. Az ipartestület tagjai számára munkalehetőségek biztosítása
  • 2. Ingyenes jogi tanácsadás
  • 3. Ingyenes szakmai továbbképzések
  • 4. Tagok részére kedvezményes könyvelési szolgáltatás és adótanácsadás
  • 5. Családi és szabadidős rendezvények: családi nap, iparosbál, horgászverseny és sok más

KÜLDÖTT GYŰLÉS 2016. MÁRCIUS

Dátum: 2016. április 19. 00:00

2016. március 24. 17.00 óra

A 2016. mácius 24.-én megtartott Küldött-taggyűlés tapasztalatai

 

Kristály Étterem, Győr

 

         A meghívott 18 fő küldött közül 14 fő jelent meg a Küldött-gyűlésen,  így a Küldött-gyűlés határozatképes volt (50 %+1fő=10 fő).  A rendezvényen részt vett Németh László úr, az IPOSZ elnöke és Takács Tímea Győr Megyei jogú Város képviselője.

Az Iparos Újság főszerkesztőjének, Sarkadi Nagy Emília asszonynak, valamint a Kisalföld szerkesztőségének (Somodi Géza főszerkesztő-helyettes úrnak) is megküldtük a rendezvény írásos anyagát, a kitüntetettek listáját és a fotókat, hogy jelentessenek meg cikkeket a lapjaikban. A Kisalföld c. napilapban fotóval együtt ez már megtörtént,(  Iparos Újságban majd a májusi kiadásban lesz!

A 13 fő meghívott kitüntetett tagunk közül 10 fő részt vett az ünnepségen, 3 fő  maradt távol, részükre utólag a kitüntetések átadásra kerültek/kerülnek.(Egyed József, Ifj. Borsodi László, Dóczy Sándor)

Gricz József elnök úr ismertette a napirendi pontokat, majd megszavazásra került a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítők személye. Ezt követően megtartottam a beszámolót az Elnökség 2015. évben végzett munkájáról, melyben a gazdasági helyzetről szóló tájékoztató, értékelés, az elmúlt időszak nehézségei és feladatainak meghatározására, jogszabályi ismertető stb. is szerepelt. 2 hozzászólás érkezett: Helyes György víz-gáz-kpf. szerelő mester az elektronikus építési napló nehézségeiről, az azzal kapcsolatos többletmunkáról és annak bizonyos esetekben történő eltörlési lehetőségeiről beszélt ill. érdeklődött. Magyar Béla kőműves mester a nyugdíjba vonulás szabályairól, a további járulékfizetésről (mivel éppen érintett a dologban) érdeklődött.                                                                        

Kérdésére és hozzászólására Németh László úr az IPOSZ elnöke és Maloun Tibor ügyvezető igazgató reagált válaszadásában.

Ezt követően Németh László elnök úr az IPOSZ részéről tájékoztatást adott az országos érdekképviseleti munka alakulásáról, a szakmunkásképzés nehézségeiről és a decentralizált szakképzési pályázatok hiányáról, a soron következő IPOSZ Tisztújító Közgyűlésről (2016. május 26.), az elektronikus pénztárgépek több szakmakörre történő kiterjesztéséről is.

Ezt követően a 2. sz napirendi pontként meghallgattuk Hujber László FEB elnöke beszámolóját a 2016. március 03.-án megtartott ellenőrzésről.

A küldöttek mindkét napirendi pontot elfogadták és megszavazták.

3. sz . napirendi pontként kitüntetések átadására került sor.

Németh László az IPOSZ elnöke és Gricz József az Ipartestület elnöke  az alábbi kitüntetéseket adta át:

 

EZÜSTKOSZORÚS MESTERI kitüntető cím:  2 FŐ

Dóczy Sándor                     Szobafestő mester

Ifj. Borsodi László                Gépésztechnikus, ügyvezető

ARANYKOSZORÚS MESTERI kitüntető cím: 2 FŐ

Egyed József                         Víz-gáz-kpfűtésszer mester

Páli Béla                              Villanyszerelő mester

25 ÉVES JUBILEUMI EZÜSTGYŰRŰ kitüntetés: 6 FŐ

Kiss Csilla                            Lakatos

Nagy Györgyné            Kereskedő

Raczenböck Kálmán             Víz-gáz-kpfűtésszer mester

Takács László                     Víz-gáz-kpfűtésszer mester                      

Nagy Attila                          Tetőfedő, bádogos mester

Sándor Zoltán                       Épületburkoló

40 ÉVES JUBILEUMI ARANYGYŰRŰ kitüntetés: 3 FŐ

Árpási János                          Műkőkészítő mester

Mezei Csaba                          Asztalos mester

Mészáros Gábor                    Víz-gáz-kpf. Szerelő mester

 

A rendezvény vacsorával és kötetlen beszélgetéssel zártuk a helyszínen, a Kristály Étteremben (27 fő).

Rendezvényünkről készült fotókat a galériában megtekinthetik.

 

Győr, 2016. április 18.

 

 

                                                                           Maloun Tibor

                                                                       Ügyvezető Igazgató


vissza a 'Hírek' főoldalra